Mihkel ja Andres räägivad sellest, mis neid metsanduse juures paelub ja kuidas näeb välja nende igapäevane töö metsas. Andres näitab noort metsa, mille ta poegadega paar aastat tagasi istutas ning Mihkel viib meid 6-aastasesse metsa jalutama. Keskealises metsas räägib Mihkel harvendusraie vajalikkusest näidates hooldamata ja hooldatud metsa. Andres toob vaatajad kaasikusse, kus harvester on parajasti tegemas hooldusraiet.

Metsa elutsükli viimane etapp on uuendus - näeme kuidas metsaomanik oma kodumetsas lageraiet teeb. Andres selgitab raielangil millist materjali metsast saame ning millised on erinevad puidu sortimentid. Palk, paberipuit, energiapuu – näeme kuidas nad üksteisest erinevad ja mida nendest sortimentidest teha annab. Filmi võtavad kokku Andrese mõtted metsamajandamisest ja selle olulisusest maapiirkondades.