Metsa saab uuendada läbi külvi, istutamise, looduslikule uuendusele kaasaaitamise ja looduslikule uuendusele jätmise – ühes Andrese ja Martiga käime kõik need etapid läbi. Alustuseks toob Andres vaatajad kaunisse seemlasse, kus kasvatatakse uute metsataimede jaoks seemneid. Seejärel liigume RMK potitaimlasse, kus näeme kuidas seemned külvatakse ja kasvama pannakse. Igas kasvuhoones kasvab ligi kaks miljonit taime, mis peavad läbima pika kadalipu enne kui nad jõuavad metsa kasvama. Andres näitab meile ka põllul kasvavaid pooleaastaseid kasetaimi ning selgitab mis vahe on paljasjuurelisel taimel ja potitaimel. Marti näitab erinevaid taimede istutamise võtteid ja selgitab värskel raielangil liikudes mis on säilikpuud ning mille jaoks on need vajalikud.

Filmist saame ülevaate millistel juhtudel tasuks metsataimi istutada ning millal kasutada teisi uuendamise võtteid. Marti näitab kuidas näevad välja tillukesed männitaimed, mis aasta varem seemnest said külvatud ning teeme ka ajahüppe seitse aasta edasi, nähes kuidas võiks need samad taimed näha välja tulevikus.