Saame teada, et uuendusraie viise on väga erinevaid ning Kadri selgitab vaatajale lahti millised on nende erinevused ning millistel juhtudel on võimalik kasutada näiteks aegjärkset või veerraiet. Runo viib vaatajad oma raieküpsesse männikusse, mida ta plaanib uuendada, kus tuleb juttu sellest milliseid puidu sortimente metsast saab ning millised on nende hinnaerinevused. Näeme harvesteri metsas toimetamas ja vaatame raielangil üle, kuidas näevad välja 100-aastased palgid ning milline on energiapuu. Saame vastused ka küsimusele, miks tihti jäetakse langi äärde oksahunnikud kuudeks seisma ning mille poolest on kaasaegsed metsamasinad muutunud paremaks. Kadri tutvustab majandamata metsa ja selgitab miks ei teki sinna eriti looduslikku uuendust ning miks ei õnnestu sellises metsas hästi kvaliteetset puitu kasvatada.

Vaataja näeb ka endisele põllumaale kasvanud valget lepikut, kus Kadri selgitab, miks metsaomanik on otsustanud sinna kasvama panna uue metsa. Lõpetuseks jõuame noorde männikusse, kus juttu tuleb sellest, mis võiks saada sellest puidust tulevikus.