Eestis on päris palju viiekümnendate aastate algusest pärit kahe- ja neljakorteriliste elamutega sovhoosikülasid. Esimesed taolised majad olid kõik ahiküttega.

Kaheksakümnendatel aastatel jõuti paljudes majandites aga täiesti linnalike suurelamute püstitamiseni, kus oli väga vähe või polnud enam üldse midagi maaomast.

Loe mälestusi, millistes oludes elasid maapered sügaval nõukogude ajal nende jaoks ehitatud korterites.

Jaga
Kommentaarid