Nimelt saatis Venemaa soome-ugri rahvaste organisatsioon AFUN maailmakongressi korraldajaile kurja kirja, mainides, et kongresse on kasutatud Venemaa laimamiseks ja see on vahend Venemaa Föderatsiooni rahvaste siseasjadesse sekkumiseks.

Soome-ugri maailma esindusorgani – konsultatiivkomitee – Venemaa liikmed, kes alles seisid hea kongressi toimumise eest, on nüüd hakanud Venemaal AFUNis tegutsedes sama kongressi kritiseerima. Konsultatiivkomiteel pole õnnestunud pärast AFUNi avaldust nende 5–6 inimesega enam kontakti saada.