Lisasime: „Lääne-Virumaal Roela alevikus protestitakse 33hektarise päikesepargi ligi poole võrra laiendamise vastu. Pahaseks ajab põllumaa raiskamine, looduskeskkonna asendamine tehislikuga ja kohalikega mitte suhtlevad roheenergia edendajad."

Lugu kogus üle 200 jagamise ja kirgliku kommentaari.

Tehiskeskkonna vastu

Vallavanem selgitas otsuse tagamaid: „Vallavalitsus küsis arvamust plaanitava päikesejaama naabrusesse jäävatelt korteriühistutelt ja külaseltsilt. Korteriühistud ja külaselts olid vastu päikesejaama laiendusele, kuna kavandatav päikesejaam asuks elamute vahetus läheduses, tegevus muudaks oluliselt nende elukeskkonda- kaoksid harjumuspärased vaated ning maapiirkonnale iseloomulik looduslik keskkond asenduks tehiskeskkonnaga.”

Vallavalitsusele edastati ka pöördumine pealkirjaga „Seisame inimväärse elukeskkonna eest ja päikesepargi laienemise vastu Roela alevikus", millele oli kogutud 523 allkirja.

Vallavanem lisas: „Lisaks suhtlesin maaomanikuga ning tema kinnitas, et nii mastaapset päikeseparki ka tema ei poolda ning selle tarbeks maad ei müü. Arendaja ei ole meiega ühendust võtnud.

Loodan, et "Roela õppetunnist" on õppida ka teistel omavalitsustel ning võimalike analoogsete arenduste korral julgetakse kaasata kohalik kogukond.”