Rannikuala teed on nagu punktiirjoon – kord on riigimaa, siis eramaa ja jälle riigimaa ja eramaa... Kohalikud elanikud on harjunud neid teid kasutama, aga kui vahepeale satub mõni selline eramaaomanik, kes mingil põhjusel oma kinnistult läbi ei lase, siis mõjutab see tervet kohalikku kogukonda.

See on nagu epideemia, mida uusmaaomanikud väikestes looduskaunites külades ja metsaalustes korraldavad. Üks läbikäiku keelav hoiatusmärk ajab teist taga.

Maaleht sõitis ringi Läänemaa rannikul ja leidis mitu kurioosset lugu, kuidas eraomaniku ootamatu otsus sulgeda tee mõjutab kohalikku elu.