470 elanikuga Roelas Lääne-Virumaal koguti vallaelanikelt 523 allkirja kohaliku päikesepargi laiendamise vastu. Allkirjad laekusid vastusena Vinni vallavalitsuse pärimisele, mida kohalikud arvavad roheenergia tootmisest aleviku servas.

Vinni vallavanem Rauno Võrno teatas, et vallavalitsuse istungil otsustati üksmeelselt Roela päikeseelektrijaama laiendamise projekteerimistingimuste andmisest keelduda.

Naabervallas Väike-Maarjas on senini rajatud 23 väiksemat päikeseelektrijaama. Kui tänavu kevadel laekusid valda avaldused viie ja enama hektari suuruste parkide rajamiseks, otsustas vallavalitsus rahva seisukohta küsida.