Keskkonnaagentuuri läbi viidud metsa statistilise valikuuringu (SMI) andmetel oli selle sajandi kõrgeim raiemaht Eestis 2018. aastal, mil see ulatus 12,7 miljoni tihumeetrini, aasta varem oli see 12,5 mln tm. Pärast seda on raiemaht juba üksjagu langenud.