Selle peale on omanike organisatsioonid avaldanud seisukohta, et üleminekuajata õiguspraktika muutmine tekitab segadust terves metsasektoris. Nii leiavad juunikuu alguses kokku saanud riigikogu metsanduse toetusrühma liikmed, et enne järgmiste sammude astumist kevadsuviste raiete peatamiseks tuleb läbi viia põhjalik teaduslik analüüs riigimetsas rakendatud praktikast ja selgitada, kuidas on mõjunud lindude arvukusele riigimetsas rakendatud piirangud.

Metsanduse toetusrühm peab oluliseks, et säärane analüüs peab lisaks keskkonnamõjule sisaldama ka sotsiaalmajanduslikku mõju, sh õiglase hüvitise maksumust keskkonnakaitsega seotud ökosüsteemsetele teenustele. Sisuliselt tähendab see seda, et peaksime saavutama ühiskondliku kokkuleppe kas siis raiete nn linnurahu perioodil lubamiseks või keelustamiseks.