Mida arvavad hõimusidemete hoidmisest Eestis elavad ungarlane, ersa ja mokša, udmurt ja besserman?

Meie tarkust üle aegade näitab meie rahvakildude olemasolu, arvavad nad. Ja paljutki olulist veel lisaks.