Kindlasti tuleks sauna alati kaasa võtta ka lapsed, alates imikueast, et nende saunaharjumused kujuneks juba varasest noorusest peale.