Ainuüksi Euroopa Liidus tekib igal aastal 10,5 miljonit tonni „mööbliprügi”, millest 80–90% lõpetab kas prügimäel või põletuses. Seenematerjal on aga looduses lagunev ja aitaks ka süsinikujalajälge vähendada.

Seeneniidistik seob orgaanilised jäägid nagu puiduhakke, põhu või riidejäätmed tugevaks, kergeks, mittesüttivaks, komposteeruvaks, süsinikunegatiivseks ja heade akustiliste omadustega materjaliks. Nii hakkasidki eesti mehed sellest mööblit valmistama.