Näiteks 2019. aasta augustis sai Poolas Tatra mägede põhjaosas surma viis matkajat ja viga üle saja inimese. Tasub märkida, et Tatratest lõunasse jääva Slovakkia riigihümn on „Välk Tatrate kohal“ („Nad Tatrou sa blýska„).

Arenguriikides saavad piksega pihta tavalised põllul töötavad inimesed. Koos globaalse rahvastiku arvu tõusuga suureneb ka välguohvrite hulk. Rahvastiku juurdekasv on eriti suur troopilistel aladel, kus äikest tuleb ette väga tihti ning muu hulgas kasutatakse põllumajanduses palju käsitööd. Nii hukkub näiteks USA-s tänapäeval välgu tõttu keskmiselt 30 inimest aastas ehk 0,1 inimest miljoni elaniku kohta.

Indias on see suhtarv kaks ohvrit miljoni kohta, mis tähendab, et igal aastal sureb pikselöögist umbes 1755 inimest. Seega on üleilmses mastaabis välgusurmad päris suur probleem, seetõttu on nii mõneski teadusuuringus vaatluse all pikse põhjustatud kahjud ja nende vähendamise viisid.

Jaga
Kommentaarid