Töötukassa juulis avaldatud uuringu järgi on tööandjatel kõige raskem palgata hooldajaid, audiolooge ja logopeede ning tarkvaraarendajaid. Suur tööjõu puudujääk on aga veel paljudes teistestki ametites. Eestis pole näiteks piisavalt ei torulukkseppasid, vangivalvureid ega veoautojuhte. Inimesed, kes neid ameteid peavad, räägivad, miks nad otsustasid selle elukutse valida ja miks teised nende tööd suure tõenäosusega pelgavad.

Vangivalvur Aulis Teetlok: juba õppimise eest makstakse korralikku palka


“Valvurina töötamine ei tundu võib-olla esmapilgul kõige atraktiivsem, sest inimesed kardavad vanglat kui asutust. Eelarvamused on kujunenud tavaliselt filmides nähtu põhjal. Et astud sisse ja kõik on vägivaldne ja kole. Tegelikult ei pea siin kedagi väänama, pigem oled päeva lõpus tohutust suhtlemisest väsinud,” sõnab Viru vanglas vanemsaatjana töötav Aulis Teetlok.

Ta on Viru vanglas töötanud viimased 13 aastat. “Enne seda töötasin tollis. Kuna mul tekkis huvi sisejulgeoleku vastu, siis otsustasin valvuriks kandideerida. Viru vangla valisin seetõttu, et ma olen Jõhvist pärit.”