Pensionikeskuse kodulehel juba hoiatatakse, et suure tõenäosusega ei saa sa kätte täpselt seda summat (miinus tulumaks), mida sa teisest sambast lahkumise avalduse kirjutamise ajal oma pensionikontol nägid. Sest finantsturud võivad vahepealsel perioodil olla nii tõusnud kui ka langenud.
Ka toimuvad väljamaksed juhuslikus järjekorras, need ei sõltu tähestikust ega avalduse tegemise ajast.