Igal aastal sureb tööõnnetuste ja kutsehaiguste tõttu vähemalt 170 000 põllumajandustöötajat, väidab rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO. Ka Eesti numbrid selles valdkonnas lähevad tõusujoones.
Eesti Maaülikoolis kaitstud Anni Ennu magistritööst selgus, et Eestis on 100 000 töötaja kohta põllumajandussektoris tööõnnetusi rohkem kui kõikides teistes majandussektorites kokku.
Töövigastuste peamisteks põhjusteks Eestis on tööohutusnõuete rikkumine ning seejärel puudulik väljaõpe ja sisekontroll.
Ka terviseriske on väga palju, neist levinumad allergiad, nahahaigused ja skeletivaevused.
Tööõnnetuste hulk võib olla märksa suurem, sest paljud pereettevõtted ja FIEd ei pea tööõnnetusi registreerima. Seetõttu on põllumajanduses laialt levinud tööõnnetustest mitte teavitamine, mis muudab olemasoleva statistika ebakvaliteetseks.