Pärnumaal Rootsi külas asuva limusiini tõukarja kuulsus on levinud ka raja taha. Siit lähevad tõupullid Lätti ja Usbekistani, liha aga Šveitsi, Saksamaale ja Hollandisse. Noor taluperemees Andres Vaan on oma isa, tuntud lihaveisekasvatuse eestvedaja Aldo Vaani algatatud elutööd laia haardega edasi viinud. Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Taanist on aastate jooksul ostetud nii mullikaid kui parimaid pulle. Nii on praegune Topi talu lihaveisekari võrdväärne Põhjamaade tõukarjadega.

„Meie loomad väärindavad biomassi Matsalu looduskaitsealadel ja väheväärtuslikel maadel,“ rõhutab peremees Andres Vaan, et sellise karjatamisega säilib ka taimestiku, lindude ja putukate liigirikkus.