Agarad looma- ja linnukaitsjad on läkitanud keskkonnaametile ja maaeluministeeriumile ridamisi pöördumisi ka selle kohta, miks ei rakendata nn linnurahu põldudel, kus samuti pesitseb hulgaliselt linde, kellest nii mõnedki näiteks niidumasina ette jäävad.
“Põllumajandus ei ole majandusharu, kus tegutsetakse vaid toetuste saamise nimel, nagu sageli arvatakse. Põllumajanduse peamine eesmärk on ikkagi toidutootmine, kus toetused on vajalikud toidu varustuskindluse ja põllumajandustootjate sissetulekute tagamiseks, aga ka keskkonnahoiuks,” selgitab Saluri. “Toetuste saamiseks peavad põllumajandustootjad täitma põllulindude kaitseks kehtestatud nõudeid.”