Elva vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et Elva vallavalitsuselt ei küsitud kommentaari mitmete valefaktide ja väidete osas, mida artiklis esitatakse. Kaebaja palus toimetusel pärast veebis ilmumist artiklit muuta ja valefaktid parandada, kuid leht ei reageerinud.

Maaleht vastas Pressi­nõu­kogule, et leht eksis hoone rajamise ajaga, kuid see viga parandati veebis ning autor palus vabandust Elva vallavalitsuselt. Leht selgitas, et artikkel keskendus vallavolikogu liikmete kriitikale ja kaaslinlaste rahulolematusele ning neile väidetele küsis loo autor abilinnapea kommentaari.

Pressinõukogu otsustas, et Maaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info.

Pressinõukogu hinnangul avaldas leht ebatäpset infot hoone rajamise aja, taristu, pindala, külaliskorterite ja küsitluse kohta. Leht andis vallavalitsusele küll sõna, kuid ei küsinud kommentaari kõigi probleemsete väidete kohta.


Pressinõukogu esimees

Martin Šmutov