Nõukogude aega käsitlevates ajalooülevaadetes on toidukultuurist tavaliselt juttu riivamisi – mainitakse vaid kaubapuudust ja järjekordi kui ebatõhusa sotsialistliku majandussüsteemi sümptomeid. Tõsi, just tühjad poeriiulid ja kaubaladudeks muutunud kodud sümboliseerisid kõige selgemalt toonase korra läbikukkumist.

Vähem on kirjutatud sellest, kuidas inimesed argielus toidu hankimise, varumise ja valmistamisega toime tulid. Sellele põnevale maailmale võimaldavad pilku heita Eesti mäluasutustesse kogutud kirjalikud allikad, esemed ja fotod. Eriti rohkelt on toidumälestusi talletatud Eesti Rahva Muuseumi arhiivi, kuhu oma värvikaid lugusid on läkitanud ka arvukad muuseumi kirjasaatjad.