Uuel eelarveperioodil on Euroopa Liit seadnud kolm põhieesmärki, mille poole püüdlemist toetatakse ka liidu rahaga. Need on põllumajanduse konkurentsivõime, keskkonna- ja kliimasäästlikkus ning maapiirkondade areng.

Eestil on võimalik sellest katlast saada kokku 1,4 miljardit eurot, millele peaks lisanduma Eesti riigi poolne osa ca 200 miljonit.

Et aga see 1,4 miljardit kätte saada, tuleb täita Euroopa Liidu poolt ette nähtud suuniseid.