BBC andmetel suunatakse jätkusuutliku ja mitmekesisust toetava metsa- ja põllumajanduse toetamiseks pea 20 miljardit dollarit. Ka aastal 2014 võeti vastu samasiuline otsus, kuid selle täitmine ebaõnnestus.

Portaal eestinen.fi ja ajaleht Lõunaeestlane on uudist refereerides kasutanud pealkirjas eksitavat valetõlget, nagu lubataks kokkuleppes metsa raiumine lõpetada. Termini "deforestation" vaste eesti keeles on "raadamine", mis tähendab metsa maha raiumist eesmärgiga võtta maa kasutusele muudel eesmärkidel.

Metsamajandamist ja sellega seotud raiet, kus mets uuendatakse või uueneb looduslikult ning maa kasutusotstarvet ei muudeta, raadamine ei puuduta. Mõistagi on oluine, et metsa majandataks jätkusuutlikult ja elurikkuse säilitamisega kooskõlas.