Siiski ei tähenda see, et kõik inimesed elaksid roosilist elu. Uuringust selgub, millised ühikonnagrupid on kõige haavatavamad  ühes neist on toimunud viimase uuringuperioodi jooksul märkimisväärne hüpe halvemuse poole. Kõige üllatavam on, et siinkohal pole tegemist pensioniealistega. 

Saame ka teada, millest kõige rohkem puudust tuntakse ja milliste igapäevaasjade muretsemisega pole Eesti inimestel probleeme.