Vello Hindreuse (1930–2020) jaoks oli pildistamine hobi. Põhi­liselt pildistas ta enda peret, aga ka ümbrust ja teisi eestlasi Siberis, s.t küüditatuid, nende töö- ja olmetingimusi. Vello eesmärk oli talletada oma perekonna lugu, ent koos sellega talletas Vello Hindreus ka eesti rahva lugu.

Tema tehtud fotod on poeg Heiki kaudu jõudnud Eesti Mälu Instituuti.