SA Erametsakeskus (EMK) ühinemine Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK) toimub esialgselt plaanitust pikema aja jooksul ja jõuab lõpule aastaks 2023. Kahe asutuse liitmiseni jätkab Erametsakeskus metsatoetuste jagamist nii nagu varem.Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul toimub EMK ja KIK-i liitmine bürokraatlike protsesside ajamahukust ja klientide heaolu arvestades pikema aja vältel. „Praeguse plaani kohaselt liidetakse Erametsakeskus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus aastaks 2023,“ ütles Mölder pressiteates.Kui siseriiklikke metsandustoetusi nagu metsa uuendamise, inventeerimise või maaparanduse toetus makstakse riigieelarvest läbi keskkonnaministeeriumi, siis Euroopa Liidu toetused noore metsa hooldamiseks ning Natura hüvitiste maksmiseks on maaeluministeeriumi haldusalas. Praeguse süsteemi järgi menetleb erinevatest allikatest tulevaid toetusi ühtselt Erametsakeskus, kuid eurorahast tulevate toetuste väljamakseid teeb PRIA. Plaanitava liitmise valukohaks võib Erametsaliidu hinnangul olla just viimane, kes kuulduste järgi ei pruugi olla nõus eurotoetuste menetlemise õiguse andmisega KiKile.