“Kuigi hernes on üpris kapriisne kultuur, on temaga tegelemist vähem kui teraviljaga. Vaadates, mis talle andma peab ja mis ta tagasi annab, siis on see päris väike ökoloogiline jalajälg. Ei pea nii palju põllu pärast muretsema nagu nisu puhul, saab hakkama vähemate pritsimiskordadega ning tulusus on üpriski hea,” arutleb Setra Mõisa juht Andrus Reila.