Lauri Laats: "Tõenäoliselt on teemale mõistliku lahenduse leidmiseks vajalik seda asuda kevadel uuesti arutama, avatult ja avalikult. Minu hinnangul pole katuserahas kui regionaalses investeeringus olemuslikult midagi halba kui see jõuab tõepoolest kasutusse kohaliku kogukonna hüvanguks. Küll aga on vajalik protsessis suurem avatus. Ühiskond on sedavõrd muutunud, et enam pole võimalik öelda: „siin on raha, olge tänulikud ja vait“.

Sellest tulenevalt on oma osa katuserahade kahetises maines selge reeglistiku puudumisel. Avaliku raha kasutamine aga vajab paratamatult selgeid reegleid. Kui rääkida regionaalsest tasakaalust, siis miks mitte ka leppida kokku, et maapiirkondadesse on võimalik suunata rohkem katuseraha kui linnadesse. Tõsi, linlaste panus riigi kaukasse pole ju sugugi väiksem, kuid tasakaalukama valitsemise nimel on mõistlik selle erisusega nõus olla."