Kogu maailmas pärineb umbes 10% inimtegevusest tulenevatest kasvuhoonegaaside heitkogustest veistelt. Saksa teadlased üritavad välja töötada uskumatuna tunduvat lahendust, et muuta veisekasvatust keskkonnasõbralikumaks.