“Kuna aastaks 2030 on Eu­roo­pa Liidus võetud suured kasvu­hoonegaaside vähendamise kohustused – vähendada saastet 55% –, võib eeldada, et huvi CO2 krediiti osta järjest tõuseb, ja seni võib ka hind tõusta,” selgitas süsinikukaubandusega Eestis tänavu suvel algust teinud eAgronomi juht Robin Saluoks.

Maailmas on tema sõnul tuhandeid ettevõtteid, kes võtnud kohustuse jõuda lähiaastatel CO2 neutraalsuseni. Lennureiside vähendamine, kontorite passiivseks muutmine ja päikesepaneelid on mõned näited. Kuna aga on terve hulk ettevõtteid – pangad, tanklad jne –, kes ei saa oma tegevusi teha nullemissiooniga, peavad nad süsinikuneutraalsuse saavutamiseks need puudu jäävad tonnid kusagilt ostma.