Taimekasvatajate hulgas populaarne viljelusvõistlus on järjekordselt peetud. Võistluspõlde oli pea kõikidest maakondadest, enam Tartu- ja Jõgevamaalt. Kokku oli 34 põldu: talirapsi 11 põldu, talinisu 10 põldu, taliotra kuus põldu ning hernest kolm põldu.

Igat põldu võib vaadelda kui tootmistehnoloogilist katset, mis näitab taimekasvataja teadmisi ja nende kasutamise oskusi erinevate kultuuride kasvatamisel.