Programmist on võimalik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta. Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti maksumusest.

Kõik nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused konkureerivad toetusrahale. Hindamistulemuste alusel koostatakse taotlustest pingerida. 

Nõudeid on aga omajagu ja pingerea koostamisel võetakse lisaks arvesse erinevaid kriteeriume. Teeme asja taotleja jaoks selgeks!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid