Tegevust alustati aastapäevad tagasi, kui tehti kogu Eestit hõlmav uuring, mille lähtekohaks olid kohalike omavalitsuste üldplaneeringutesse kavandatud tuuleparkide alad. Arvesse võeti elektriliitumise kulu, tuule kiirusi ja suunda jmt.

Praeguseks on TMV koostanud nendel aladel maad omavatele isikutele konkreetsed pakkumised tuulikute püstitamiseks ja nende eest kompensatsiooni saamiseks ning kuni 50 aastaks hoonestusõiguse seadmiseks.

Maaomanikele makstav hoonestusõiguse tasu on iga-aastane tasu, mis koosneb kahest komponendist - nn tuuliku tasust ja maa-ala tasust.

Raplamaal metsakinnistuid omav ettevõtja Rain Tulp oli pakkumist saades tõsiselt üllatunud, sest tal on keeruline leppida mõttega, et nüüd, kus mujale enam ei saa tuuleparke ühel või teisel põhjusel rajada, tahetakse neid hakata püsti panema metsamaale, sest tahes-tahtmata eeldab see ka metsa raadamist.