Keskkonnaameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusosakonna peainspektor Piret Reinsalu sõnul on kallasrada valdavalt tõkestatud aiaga. „Eelmisel aastal käisid keskkonnainspektorid kallasraja avatust ning rannale ja kaldale rajatud ehitisi kontrollimas rohkem kui 100 korral, neist 11 kontrollkäiku oli ajendatud kaebusest. Puuduseid avastati veidi vähem kui 20% kontrollidest,” rääkis Reinsalu.

Kui maaomanik on kallasraja tõkestanud näiteks loomade karjatamiseks, siis