„Kuivad mullad on põuakartlikud ja põllukultuurid kannatavad neil sageli põuakahjustuste all. Parasniisketel muldadel on taimed suhteliselt hästi veega varustatud, niisketes ehk gleistunud muldades esineb liigniiskuse tunnuseid, märjad ehk gleimullad tuleb kuivendada liigniiskuse leevendamiseks. Väga märgadel muldadel on juba pealmises kihis valdavalt turvas, seega tuleb nende kasutamist põllumajanduseks põhjalikult kaaluda,“ täpsustab Penu.

Lisaks on alates aasta algusest kättesaadav ka muldade kasutussobivuse uuendatud kaardirakendus, mida on täiendatud rohumaakultuuride, näiteks timuti, aas-rebasesaba, keraheina ja päiderooga. Kokku on kaartide alusel võimalik hinnata põllumuldade sobivust 27 põllukultuuri kasvatamiseks.

Muldade niiskusrežiimi kaardirakendust näeb pmk.agri.ee/et/muldade-niiskusreziimi-kaardirakendus. Muldade kasutussobivuse kaardirakendus asub pmk.agri.ee/et/kaardirakendused/muldade-kasutussobivus.