„Rein Siku loomingulised algatused ja tähelepanu pööramised on toonud au ja tunnustust nii maakonnale kui ka meie inimestele. Tema tegevus on kasvatanud Lääne-Viru maakonna identiteeti ja hoidnud meie piirkonda „pildil“,“ teatas Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Kultuurivaldkonnas on Rein Siku fookuses olnud eelkõige rahvakultuuri arendamine – nii osalejana, eestvedajana kui tutvustajana. Ta on aktiivne panustaja kõige eriilmelisemates ettevõtmistes, lisaks tuntud tegija nii Tarvanpääs kui Kadrina saunaklubis. Ta on kirjutanud 5 raamatut, millest viimane "Minu Virumaa : üks poiss, üks vanne, üks maa" ilmus 2018.

Haridusvaldkonnas on tema panuseks lisaks maakoolide temaatika ja muude hariduse võtmeküsimuste kajastamisele osalemine aktiivselt Kadrina Hariduskogu tegevuses, mis on unikaalne kodanikualgatus kohaliku hariduselu sisulisele arengule kaasa aitamiseks. Lisaks on Sikk õpetanud ajakirjandust nii Tartu Ülikoolis, Kadrina Keskkoolis kui ka arvukail koolitustel nii ajakirjandushuvilistele kui ka vallalehtede toimetajatele.

Maaelu valdkonnas on tema suurim panus maaelu ja -inimeste väärtustamine meedia vahendusel. Samuti on talle südamelähedane maaelu murekohtade kajastamine.

Maalehes töötades on Reinu suurim rõõm inimestega suhtlemine. Ta vaatab tihtipeale sinna, kuhu teised pilku ei pööra. Lava taha, tagaukse juurde, viimasesse pinki, kööki. Sinna, kus on need, kes püünele ei püüa ronida, kuid on kiitust ja märkamist väärt.

Rein on ka kirglik saunasõber. Kodu­kohas Kadrinas on ta teinud saunalavast poliitklubi, kus enne valimisi käivad riigiisad rahvaga leili viskamas. Nagu tal endal kombeks öelda: “Oh, mis te nüüd! Lihtne maainimene siin tasakesi toimetab!”

Rein Sikku on tunnistatud aasta ajakirjanikuks aastatel 2010 ja 2012. Aastal 2018, pälvis ta Lääne-Virumaa kultuuripärli tiitli.

Lisaks Rein Sikule pälvisid tänavu Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kuldse vapimärgi loomaarst Viivo Võlu, ettevõtjad Jaak Rosenblatt ja Ivar Paplavskis ning eripedagoog Maivi Kaljuvee.

Vapimärgid antakse pidulikult üle Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) Eesti Vabariigi aastapäevaks korraldatud kontsertaktusel 23.veebruaril Rakvere Teatris.