Sõrmus tunnustab, et viimastel aastatel on Hellenurme erilist tähelepanu juhtinud just Eesti liha tootmise arengule ja kodumaise loomakasvatuse teemadele, et eestlaste toidulauale jõuaks rohkem kodumaist liha.

Anu Hellenurme on kodumaises loomakasvatuses tuntud tegija. Ta on tõusnud veterinaarist tippjuhiks, aastakümneid juhtinud söödatootmisettevõtet OÜ Anu Ait. EPKK nõukogu aseesimehena on ta koostöös lihatootmis- ja töötlemissektoriga loomas sektoriülest tootjaorganistsioonide liitu Eesti Liha. Hiljuti valiti ta Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) tegevjuhiks.

“Väga aktiivne, arukas ja töökas naisterahvas. Nüüd kus peame seakasvatuse eest seisma, on Anu eesliinil kogu aeg olemas,” tunnustab ETSAÜ nõukogu esimees Teet Soorm oma kolleegi tegemisi kõrgelt.

ETSAÜ nõukogu liige Ermo Sepp toob esile Hellenurme tasakaalukat ja autoriteetset esinemist tootjate–riigi vahelistes läbirääkimistes.

“Tal on oma nägemus, hea väljendusoskus, julgus oma seisukohti välja öelda ja tootjate eest seista,” tunnustab Sepp.

Anu Hellenurme ise on oma tegemistes välja toonud eelkõige koostöö ja ühistöö. Talle on oluline koostöö eri valdkondade, sh teadlaste ja tootjate vahel, samuti heal tasemel aretustöö, et rahuldada lihatoodetega ka kõige nõudlikumat tarbijat.

Maaülikooli vilistlased tunnustavad Hellenurme aktiivset tegutsemist ka vilistlaste kokkutulekute korraldamisel. Maaülikooliga seob värsket teenetemärgi saajat seegi, et ta on panustanud noorte loomaarstide ja loomakasvatajate toetamisse, andes läbi oma asutatud fondi noortele stipendiumi.