MAK2030 KSH ja muude oluliste mõjude strateegilise hindamise käigus tehakse kindlaks arengukava mõju suurus, ulatus, kestus ja muud parameetrid ning vajadusel töötatakse välja leevendusmeetmed. KSH käigus hinnatakse muuhulgas pikaajalisi mõjusid.

KSH juhtekspert Karl Kupits toonitas, et mõjude hindamise meeskond on laiapõhjaline, hõlmates eksperte sotsiaalalalt majandusvaldkonnani. „Meie meeskonna peamine ülesanne on arengukava koostajate tähelepanu juhtida puutepunktidele riigi erinevate strateegiliste eesmärkidega ja võimalikele kitsaskohtadele. See annab võimaluse vältida karisid, kus riik püstitab üksteisele vastanduvaid sihte ning samas leida võimalusi luua mõnede eesmärkidega sünergiat,“ kirjeldas Kupits eesseisvat ülesannet.

„KSH tegija leidmine annab kindlust, et arengukava eelnõu on realistlik ja selle mõjusid on võimalik hinnata,“ ütles keskkonnaminister Erki Savisaar. „Mõjude hindamine on avalik protsess, millele saab esitada oma ettepanekuid, seega on huvilistel võimalus taas metsanduse arengukava kokkupanekus kaasa lüüa,“ rääkis keskkonnaminister.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre tunneb samuti mõjuindaja leidmise üle heameelt. „Mõjuhindaja töötab veelkord eelnõu põhjalikult läbi ja aitab seda veel paremaks teha,“ sõnas Seedre.

KSH aruande koostamine kestab 9 kuud ning märtsi alguses on Keskkonnaministeeriumil kavas mõjude hindajaga esimene kohtumine. Aruande avalik väljapanek on planeeritud augustisse. Esialgsete plaanide kohaselt võetakse aruanne vastu novembris.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid