Lisaks toitainete leostumise ja erosiooni vähendamisele suurendab rajatav taimik ja selle mulda küntud biomass mulla orgaanilise aine sisaldust. See mõju on suurem, kui taimkate on tihe, taime juured ulatuvad sügavale ja põllukultuuride biomass seguneb mullaga.

Vahekultuuride kasvatamisega saab tõsta mulla orgaanilise aine varu ning biomassi lagunedes vabanevad toitained, mis on taimedele kergesti omastatavad.