Laborite ühendamise puhul saab ka laboriseadmeid rohkem kasutada ning pädevat personali tõhusamalt kaasata. Lisaks on laborite ühendamisega võimalik teenuseid terviklikumalt arendada.