Ühingul on 73 asutajaliiget, lisaks mitukümmend huvilist. Ühingu eesmärk on koguda Siberis sündinud laste perede lood kokku ning anda välja raamat, rääkis ühenduse liige Made Torokoff-Engelbrecht.

Raamatu koostamise toimetusse kuuluvad ühingu juhatuse liikmed – Siberis sündinud Ene Muts, Virve Tuubel ja Made Torokoff-Engelbrecht.

Raamatu tarvis kirja pandud lood ja fotod hõlmavad sundasumisele saadetute elu Eestis ning hiljem Siberis, aga ka elu pärast asumist. Oodatakse kirjeldusi selle kohta, millist tööd tegid küüditatud vanemad Siberis, millised olid nende suhted kohalikega, mismoodi lapsed Siberis kasvasid ja kuidas eestlased seal omavahel kokku hoidsid. Samuti pakub raamatu koostajatele huvi Siberis sündinud laste perede saatus Nõukogude Eestis – milliseid takistusi tuli ületada kodu ja töö leidmisel, kuidas kohaneti uues keskkonnas, keele- ja kultuuriruumis, kuidas suhtuti küüditatute peredesse Eestis.

„See elulugudest koosnev kogumik annab pildi, millised isikuomadused on aidanud neil lastel eluraskusi ületada, jääda sirgeselgseks, õiglaseks ja inimlikuks. Tahame ära tuua, millised olid sellise eluteega inimeste erakordsemad hetked ja olulisemad elusündmused,” tutvustas Torokoff-Engelbrecht.

Siberis sündinud laste ühinguga liitumise soovi ja meenutusloo võib saata e-postiga aadressil madetorokoff@gmail.com.