Kõressaarel on vaja oma farmi jaoks mööda seda teed aasta jooksul vedada umbes 40 000 tonni sööta, piima ja muud kaupa. Oma kaheksa kilomeetrit kannatusi, masinate lõhkumist, vandumist.

Nüüd, neli aastat hiljem, ütleb ta end olevat õnnega koos. Nagu teisedki sel teel kulgejad. Eelmisel suvel ehitati ja sügisel sai tee asfaltkatte.

“Inimene unustab kõik kiiresti ja praegu ei kujuta enam ettegi, kuidas me eelnenud aastatel auk augus teel hakkama saime,” naerab Kõressaar.

Kahe aasta eest jaanuaris võttis valitsus vastu riigiteede teehoiukava järgmiseks kümneks aastaks. Maarahvas leidis sealt lubaduse, et selle ajaga saavad kõik riigi hooldada olevad arvestatava kasutusega – keskmine liiklussagedus üle 50 auto ööpäevas – kruusateed tolmuvaba katte. Rahvasuus asfaldi või mustkatte.

Mullu tabas plaani tagasilöök – valitsuses kevadel vastu võetud uus riigieelarvestrateegia (2022–2025). Käesoleval aastal on riigieelarves kruusateedele katete ehitamiseks vaid 4,9 miljonit eurot (käibemaksuta). Sellest võiks jätkuda 57 km ehitamiseks, mida on ligi kuus korda vähem kui eelmisel aastal.