"Ma võin oma mütsi ära süüa, et 20 aasta pärast kasvavad kogu mäel vaid mõned üksikud kuused, kui me midagi ette ei võta,” muretseb RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo.

Haanja looduspargi Munamäe sihtkaitsevöönd on aga range looduskaitse all ja seal ei tohi mitte midagi teha – ei hukkunud puid koristada, üraskitele püünispuid langetada ega ka noori puid istutada.

Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna spetsialist Pille Saarnits kinnitab, et keskkonnaregistri järgi on sinna määratud rohunditerikkad kuusikud, mis on väga heas seisundis.

“Praegu ei paista hullem veel silma, aga sel aastal kukuvad viimased okkad ka alla,” ennustab Palo. Tema hinnangul pole kuivanud kuused ilmselt see vaatepilt, mida turistid Suurel Munamäel näha loodavad.

Kui Suurel Munamäel mõni aasta tagasi ühe külamehe autole puu peale kukkus, hakkas rahvas RMKd kritiseerima, et miks ohtlikke puid teede äärest ära ei koristata.

Lõuna-Eestis on mitmel pool näha, et kui tee läbib sihtkaitsevööndit, on tee ääred täis kuivanud ja murdunud puid. Tuulise ilmaga käib päästeamet seal murdunud puid koristamas vahel mitu korda päevas.