Metsameeste peanine mure on aga, et varsti läheb soojaks, üraskid hakkavad lendlema ja juba langetatud materjal hakkab toimima püünispuudena. Võrumaa metsaülem Agu Palo nendib, et kui see materjal jääb metsa ja üraskid selle asustavad, siis on asi päris hull. “See on üraskikasvandus.”

Kahjuripuhangu saaks peatada püünispuid ruttu metsast välja viies, kuid praegusel juhul ei tohi seda teha enne kohtu luba.