Hundikarja-taktika Läänemerel

Teise maailmasõja puhkedes hakati allveelaevameeskondi välja õpetama peamiselt Läänemere idaosas. Seoses väljaõppe vajaduse suurenemisega asutati 1941. aastal Pillaus (praegune Baltiisk) veel täiendav kool. Õpetati spetsiifilisi oskusi ja meeskonna kokkutöötamist pardal.

Saksa merevägi (Kriegsmarine) võttis kasutusele admiral Karl Dönitzi välja töötatud hundikarja-taktika (Wolfsrudeltaktik). Selle arendust ja harjutamist jätkati sõja-aastatel just Läänemerel. Taktika töötati välja sõjaks Atlandi ookeanil ja kujutas endast koordineeritud allveerünnakut Ameerikast Euroopasse liikuvate kaubalaevade vastu.