Looduses imbub sademevesi maapinda, omastatakse ja aurustatakse taimede poolt ning osa jõuab lõpuks veekogudesse. Linnalises keskkonnas on aga suur osa pindasid sillutatud, mis takistab vee loomulikku pinnasesse imbumist. See tähendab, et vihma korral juhitakse enamik äravoolavast sademeveest kanalisatsiooni.

Suuremate valingvihmade korral ei suuda torustik aga kogu sademevett piisavalt kiiresti vastu võtta ning tekivad üleujutused. Siinkohal on haljasaladel oluline roll, kuna need aitavad vähendada uputuste tekkimise ohtu linnakeskkonnas ning aitavad kaasa ka õhukvaliteedi paranemisele, jahutavad ja pakuvad varju.

Vihmapeenar liigvee vastu

Aias sademevee äravoolu aeglustamiseks ja mahu vähendamiseks saab rajada vihmapeenra. Tegu on madala haljastatud süvendiga, kuhu sademevesi saab koguneda ja sealt aegamisi pinnasesse imbuda. Osa vett aurustub, osa kasutavad ära taimed ja läbi pinnase imbudes puhastub vesi ka saastest. Lisaks pakub vihmapeenar silmailu ja elupaika väikestele loomadele, nt tolmeldajatele putukatele.