Raportis antakse ülevaade muu maailma kogemustest taoliste meetmete väljaselgitamisel. Tabelis "Keskkonnaeesmärkidega vastuolus olevad majandusmeetmed" on välja toodud, et metsa uuendamise toetus ehk toetus metsa istutamiseks intensiivistab kaudselt metsade raiumist.

Eesti Erametsaliidule jääb arusaamatuks Riigikontrolli seisukoht, mille järgi sildistatakse riigi poolt makstav metsa uuendamise toetus keskkonnakahjulikuks majandusmeetmeks, mis intensiivistab metsade raiumist.