“Nõme on 90seid invaliide tassida, sõna otseses mõttes tassida PPAsse ID-kaardi pärast. Vanuri ID-kaardi kättesaamiseks kõlbab vaid kohapeal PPAs vanuri poolt koostatud volitus,” kurtis teine.

Suhtlesin ka paljude sotsiaaltöötajatega ja hooldekodude töötajatega. Kõik ootavad kui taevamannat seadusemuudatust, mis lubaks eakatel ID-kaardi uuendamata jätta või annaks neile pikema kehtivuse.

“ID-kaartide uuendamine hooldekodudes on väga tõsine probleem ja vägagi aegavõttev protsess. Teatud east alates võiks väljastada ID-kaardi kehtivusega elu lõpuni,” lausus Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhatuse liige Ülo Tulik. Sama meelt on Karula hooldemaja juhataja Sirje Tann.

Suur mure on pildid

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) projektijuht Marianne-Elisabeth Agu tõi mitme asutuse kogemustest esile, et suur probleem on kodust välja mitte saavate või hooldekodudes elavate lamavate või dementsete vanurite pildistamine. Selleks pole sotsiaaltöötajatel sobivaid nutitelefone, samuti napib oskusi.