Maalehe toonase toimetuse õhkkond Toompuiestee vanas kõrgete lagedega majas oli üleüldse loominguline ja selles oli minu meelest üks keskseid rolle vanemtoimetaja Mati Soomrel (1944–2015), kes tollal vaatas üle kõik tekstid, mis lehte läksid. Mati oli ajakirjaniku jaoks ideaalne vanemtoimetaja, n-ö stiili- ja faktikontroll — täpne, nõudlik, ent alati autorit arvestav ja meeleolu ülal hoidev. Temast kujunes ka Metsalehe tugi ja nõuandja.