Selle lünga täitmiseks telliski keskkonnaamet mitmeaastase võrdlusuuringu, mis eeldab eri osapoolte, nende seas põllumeeste ja ornitoloogide toetust.

Uuringu käigus võib Harjumaal Ida-Harju jahipiirkonnas Pirita ja Jägala jõe vahel selgelt piiritletud alal ja kokku lepitud meetoditel hanelisi ka letaalselt heidutada nende põllumeeste põldudel, kellega on vastavad kokkulepped sõlmitud.